Chr Basisschool De Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters van CBS de Vlinder

Wij zijn een protestants christelijke basisschool in de woonwijk Heemse, Hardenberg.

CBS de Vlinder is één van de veertien scholen van stichting Chrono Hardenberg.

Ons motto: 'Kansrijk en met plezier leren en ontwikkelen'

Vol gedrevenheid, enthousiasme en passie geven de teamleden van de Vlinder iedere schooldag vorm aan het ontdekken en ontplooien van de unieke kwaliteiten van ieder kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Kwaliteit
  • Warm onthaal
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren zien wij een lichte stijging van ons leerlingenaantal. De verwachting is dat ons leerlingenaantal rond de 200 zal stabiliseren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven