De Morgenster Gereformeerde Basisschool

Fonteinkruid 4 7772 ML Hardenberg

Schoolfoto van De Morgenster Gereformeerde Basisschool

Het team

Toelichting van de school

We werken als Morgenster in 3 Units.

Onze idealen zijn:

•Ons onderwijs is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben.

•Leerlingen en leerkrachten leren meer van en met elkaar. Bovendien ervaren ze meer autonomie en worden meer eigenaar van hun leerproces. 

•Leerkrachten en onderwijsassistenten werken in een unit nauw samen. Ze weten wat er van elkaar verwacht wordt en volgen de ontwikkeling van de kinderen op een structurele manier.

•Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21 -eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken, samenwerken, ICT gebruiken en presenteren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Intern lossen we dit op of via onze invalpoole, bovenschools.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We geven les in Units.

Met behulp van externe expertise geven we ook vakken als muziek, handvaardigheid, wetenschap en techniek, gym op een hoog level.

We hebben een specifiek aanbod voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs is op maat, we bieden uiteraard de basisvakken: rekenen, taal, lezen, spelling aan. 
In Unit A is dit op een thematisch onderwijs manier

In Unit B en C staat de ochtend in het teken van de basisvakken en de middagen wordt thematisch onderwijs gegeven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs is op maat.

Door middel van kindgesprekken, proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijs behoeften van de kinderen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen vorm geven aan Realistisch Inclusief Onderwijs.

Hierbij denken we inclusief en willen we elke aanmelding serieus nemen.

Per leerling kijken we of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijs behoeften van het kind. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven