De Morgenster Gereformeerde Basisschool

Fonteinkruid 4 7772 ML Hardenberg

Schoolfoto van De Morgenster Gereformeerde Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van de Morgenster.

Wij zijn een basisschool, waar we de identiteit als basis van ons handelen een plek geven binnen alle geledingen.

De liefde voor God, de naaste, de schepping en jezelf is ons uitgangspunt en het fundament van waaruit we werken.

We geven goed onderwijs met een enthousiast en gemotiveerd team. 

Neem gerust contact met ons op. U bent altijd welkom voor een kijkje in de groepen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Overtuigd Christen
  • Unit Onderwijs
  • schoolzwemles
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken op de Morgenster in Units. 

We geven modern onderwijs en laten het leerstofjaarklassensysteem los. We geven onderwijs op maat. 

Kijkt u naar ons filmpje om een helder beeld te krijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=7KiwJVTrgNo

Bent u overtuigd christen, dan is uw kind welkom bij ons op school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

geen toelichten nodig

Terug naar boven