OBS De Kern

Erve Odinck 3 7773 DE Hardenberg

Schoolfoto van OBS De Kern

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Geplande Afwezigheid leerkracht

Voor leerkrachten geldt dat zij in beginsel altijd aanwezig zijn op de  voor hem of haar geplande dagen. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerkracht niet aanwezig is. Via de schoolorganisatie zal dan vroegtijdig worden aangeven hoe de vervanging is georganiseerd en wie de invalleerkracht is. De communicatie daarover gebeurt via verschillende communicatiekanalen.   

Niet te plannen afwezigheid leerkracht

Het komt helaas voor dat een leerkracht afwezig is en zijn of haar aanwezigheid niet gepland is. Te denken valt aan acute ziekte of familieomstandigheden waardoor lesgeven onmogelijk is. Onze grootste zorg is om dan zo snel mogelijk een vervangende leerkracht voor de groep te plaatsen. Wij hebben dat als volgt georganiseerd:

- Binnen de scholengroep hebben wij een vaste invalleerkracht. Als deze leerkracht beschikbaar is zullen we hem of haar direct inzetten.

- Binnen Arcade hebben we de beschikking over een invalpoule. Medewerkers binnen die poule worden benaderd als de vaste invaller niet beschikbaar is.

- Mocht er niemand beschikbaar zijn in de invalpoule gaan we kijken of  er deeltijd medewerkers zijn binnen de school of scholengroep die     opgeroepen kunnen worden.

- Als ook dat niet lukt kijken we of we de groep kunnen opsplitsen binnen de school. Hierdoor creëren wij tijd en ruimte om gedurende de dag te zoeken naar een oplossing waarbij er weer een leerkracht voor de klas staat.  

Naar huis sturen

Het beleid is erop gericht geen klassen naar huis te sturen.  Echter als alle opties die we hebben niet tot een oplossing hebben geleid dan zijn we in uitzonderlijke gevallen gedwongen een klas naar huis te sturen. Medewerkers die andere taken hebben, leidinggevende, IB’ers of coördinatoren zetten we in beginsel niet in. De procedure daarvoor is dat als zo’n beslissing genomen is wij via verschillende communicatiekanalen (whatsapp, telefonisch) ouders en verzorgers daarvan op de hoogte brengen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven