Gereformeerde Basisschool DS G Doekes

Frits de Zwerverlaan 7 7771 CV Hardenberg

  • De Doekesschool is een plek waar kinderen zich ontwikkelen door samen te leven en samen te leren.
  • We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarom geven we onderwijs dat leerlingen stimuleert en uitdaagt.
  • Er is geen scheiding tussen spelen en leren. Kinderen ontdekken in spel, zien nieuwe dingen, stellen zichzelf vragen en onderzoeken.
  • Vertrouwen in elkaar en in jezelf geeft leerlingen een gevoel van veiligheid.
  • Wanneer leerlingen op een goede wijze samenwerken en elkaar feedback geven, leren ze meer dan alleen.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders / verzorgers en andere belangstellenden,

Dank voor uw belangstelling voor het onderwijs op basisschool Ds. G. Doekes, ook wel Doekesschool genoemd. Vanaf het moment dat de kinderen naar school gaan, delen ouders/verzorgers de opvoeding van hun kind met het team van de school. Daarom vinden wij het belangrijk dat u een school kiest die bij u en uw kind(eren) past. 

De Doekesschool staat in het dorp Heemse. Het is een actieve school in het onderwijsveld in de gemeente Hardenberg. Een school die onderwijskundige vernieuwingen als een kans en een uitdaging ziet. 

Bent u na het lezen nieuwsgierig geworden of heeft u nog vragen, dan nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek. Want, één van de pijlers van onze school is… intensief persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. 

Met groet, hartelijk en vriendelijk,

Gerko Warner

(directeur)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloofsopvoeding
  • Met plezier naar school
  • Samen leren
  • Eigenaarschap
  • Uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
348
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven