Risaeusschool

Zonnehof 34 7772 GB Hardenberg

  • We geven een prachtig rapport mee, waarin de kwaliteiten van het kind heel mooi weergegeven worden.
  • We doen jaarlijks mee aan de koningsspelen
  • Ons leerconcept trok zelfs de aandacht van RTL 4.
  • Liefde is onze kernwaarde.
Liefde voor God 
Liefde voor de naaste
Liefde voor Gods schepping
Liefde voor jezelf
  • We leren de kinderen in elke groep een aantal kernkwaliteiten aan.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We nemen op de ARS elk jaar meerdere kaarten van WMK af. Deze worden ingevuld door ouders, leerkrachten en leerlingen.

De Kaart Veiligheid wordt elk jaar onder alle drie de groepen afgenomen.

De scores kunnen variëren tussen 1 en 4.

Alles beneden de 3 vinden wij onvoldoende en vraagt om actie.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We nemen ook vragenlijsten af onder ouders over verschillende onderwerpen.

Veilige School is jaarlijks.

Oudertevredenheid tweejaarlijks.

Zie rapportages.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven