Risaeusschool

Zonnehof 34 7772 GB Hardenberg

  • We geven een prachtig rapport mee, waarin de kwaliteiten van het kind heel mooi weergegeven worden.
  • We doen jaarlijks mee aan de koningsspelen
  • Ons leerconcept trok zelfs de aandacht van RTL 4.
  • Liefde is onze kernwaarde.
Liefde voor God 
Liefde voor de naaste
Liefde voor Gods schepping
Liefde voor jezelf
  • We leren de kinderen in elke groep een aantal kernkwaliteiten aan.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben vaste invallers en vaak is ook de duo-collega bereidt in te vallen voor haar of zijn eigen groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Gr 2 gaat alle dagen naar school, gr 1 is vrijdagmorgen nog vrij. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We kijken elk half jaar hoe de resultaten zijn en of we dan tijden voor bepaalde vakken moeten gaan aanpassen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is door een extern bureau gescreend. Dit onderzoek heet Zicht op Zorg.

Als school komen we hier heel positief uit. De conclusie van het Bureau staat hieronder vermeld.

De school is ver op weg naar realistisch passend onderwijs. Er zijn een aantal nieuwe leerkrachten die meegenomen moeten worden in de manier van werken binnen de school, met name met betrekking tot het werken vanuit kernreflectie. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. Tijdens de audit heeft de school laten zien oog te hebben voor iedere leerling, en aan de sluiten bij de verschillende behoeften van de leerling. De school laat zien dat het zich blijft ontwikkelen naar het bieden van een passende plek voor iedere leerling. Op dit moment is dat te zien aan het oppakken van kindgesprekken, het werken met vaardigheidsscores en daarna met leerlijnen gericht op de referentieniveaus. Het team heeft vertrouwen in zichzelf en de kansen die het kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.De school zet de ontvangen financiën in voor extra ondersteuning. Deze wordt gegeven door onderwijsassistenten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven