Basisschool De Bongerd

Kerkstraat 7 5443 AA Haps

Schoolfoto van Basisschool De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

De Bongerd

De Bongerd is de enige basisschool in het dorp. Katholiek van origine en toegankelijk voor iedereen. De Bongerd maakt deel uit van Optimus, een Stichting voor katholiek, protestant en interconfessioneel onderwijs. Deze stichting vormt het bestuur van ruim 30 basisscholen.

Het onderwijs

Op de Bongerd werken we met homogene groepen en met combinatiegroepen. Binnen deze groepen werken we met verschillende (meestal drie) niveaugroepen waarmee we tegemoet komen aan ‘het onderwijs op maat’ principe. Voor kinderen die meer nodig hebben is er, binnen onze mogelijkheden, ondersteuning buiten de groep. Daarbij werken we samen met partners als Stromenland (samenwerkingsverband), het CJG en de GGD. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen voor te bereiden op de toekomst. We rijken ze kennis en sociale vaardigheden aan en stimuleren de ontwikkeling. Eigenaarschap en zelfregie zijn daarbij belangrijke kernwaarden.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de Bongerd fluctueert met de demografische ontwikkeling in het dorp. Na een langere periode van krimp is het leerlingenaantal op dit moment weer vrij stabiel.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht en spelen zij buiten onder toezicht van de leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven