RK Basisschool Schuttevaer

Keeten 2 4417 CD Hansweert

  • Schoolfoto van RK Basisschool Schuttevaer
  • Schoolfoto van RK Basisschool Schuttevaer
  • Schoolfoto van RK Basisschool Schuttevaer
  • Schoolfoto van RK Basisschool Schuttevaer
  • Schoolfoto van RK Basisschool Schuttevaer

In het kort

Toelichting van de school

Onze school ontleent zijn naam aan de gedachte dat kinderen, net als de schepen in het kanaal van Hansweert in de sluizen worden “geschut” en voorbereid op hun verdere tocht in onderwijsland en de voor hen liggende toekomst. Wij willen samen met de kinderen hun mogelijkheden verkennen en vergroten. Dit proberen we door de kinderen zoveel mogelijk handvatten aan te reiken en ze te begeleiden. Wij willen natuurlijk goed onderwijs geven, maar er is meer. Wij willen dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dit bevordert ons inziens de leerprestaties. Een kind moet zich daarnaast ook veilig voelen. Daarom proberen wij een goede sfeer in de klassen en op school te creëren. Ook willen wij graag een open overleg met ouders over hun kind(eren). Ouders moeten zich betrokken voelen bij de school en moeten kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap kinderen
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven