Kanjerschool De Wilgenhoek

Steurstraat 3 4273 EN Hank

  • In groep 3 zijn alle letters geleerd!
  • Sponsorloop voor het vernieuwen van het schoolplein.
  • Thema brandweer bij de kleuters.
  • Als de gymles niet door mag gaan, zoeken we een andere gezonde oplossing om te bewegen!
  • Elke leerling heeft een eigen Chromebook van school.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In februari 2021 is de KanVas afgenomen bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Het overzicht geeft een mooie score. Leerlingen voelen zich veilig op Kanjerschool De Wilgenhoek. Leerlingen steunen elkaar en durven elkaar aan te spreken. Dat wil niet zeggen dat er nooit ruzie is. Wel dat wij onze leerlingen leren hoe hier op een respectvolle manier mee om te gaan.

Wij zijn zeer trots op de mooie resultaten van deze vragenlijst.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar wordt aan ouders gevraagd een vragenlijst betreffende veiligheid in te vullen.

In maart 2021 is de vragenlijst Sociale Veiligheid van WMK-PO uitgezet. De respons op de Vragenlijst was 70%. Dat is een uitstekend responspercentage waardoor de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de meningen van de respondenten geven.

Alle onderdelen zijn door de ouders beoordeeld met een voldoende tot goed op een vraag na. Sterke punten zijn bijvoorbeeld:

  • Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw
  • De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten
  • De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken

Het team van Kanjerschool De Wilgenhoek is bijzonder trots op deze score!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven