Kanjerschool De Wilgenhoek

Steurstraat 3 4273 EN Hank

  • De Kanjertraining staat bij ons centraal! Hoe ga je met de ander om? En ben je te vertrouwen?
  • Na lekker gewerkt te hebben is het tijd voor buitenspelen!
  • Door de relatief kleine klassen kunnen we elke leerling de aandacht geven die hij/zij verdient.
  • Alle leerkrachten van Kanjerschool de Wilgenhoek volgen jaarlijks cursussen en/of opleidingen om zich te blijven ontwikkelen.
  • Elke leerling beschikt vanaf groep 3 over een eigen Chromebook om lessen op te kunnen maken en om informatie op te kunnen opzoeken.

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids. Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan ouders helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kinderen. Een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind vele jaren toe aan de zorg van de school.  

Daarnaast heeft de schoolgids als doel de kwaliteitszorg te bevorderen en de communicatie met ouders zo volledig mogelijk te onderhouden. In de schoolgids staat wat de werkwijze van de school voor het komende schooljaar is, hoe de school functioneert, wat de doelstellingen van de school zijn en hoe die worden gerealiseerd, wat de school doet aan kwaliteitszorg en welke resultaten worden behaald. Ouders moeten de school kunnen aanspreken op wat er in de schoolgids staat.  

Misschien is dit uw eerste kennismaking met de Kanjerschool De Wilgenhoek. In dat geval nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen, wanneer u meer informatie wenst. Wij maken graag een afspraak met u (en uw kind) voor een uitgebreide rondleiding door de school-in-bedrijf. U ziet dan niet alleen het gebouw en de lokalen, maar ook de kinderen en leerkrachten aan het werk. Kortom, u krijgt een indruk van het prettige werkklimaat in onze school.   

Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen.  

Namens het team van Kanjerschool De Wilgenhoek, Nadia Verhoeff  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind wordt gezien
  • Kleinschaligheid
  • Plezier
  • Gepersonaliseerd lezen
  • Sociaal veilig klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. Scholen moeten (verdeeld over acht schooljaren) 7520 lesuren onderwijs bieden. Hoe scholen die uren verdelen, bepaalt iedere school zelf. Wel moet de school kunnen aantonen dat de kinderen de onderwijstijd maken. Op de Prins Willem Alexnaderschool gaan alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 ieder jaar minimaal 940 uur naar school. Dit betekent bij ons dat wij de onderwijstijd gelijk verdelen over de acht leerjaren.   

Start en eind van een schooldag

8.00 uur: De schooldeur opent om 8.00 uur. Vanaf deze tijd mogen de kinderen rustig naar de eigen klas toe lopen. Van de ouders wordt bij de deur van het klas aan de buitenkant afscheid genomen.  

8.15 uur: Starttijd van de schooldag. Om 8.15 uur starten de eerste instructies. Alle leerlingen worden op dat moment geacht in het lokaal aanwezig te zijn en klaar te zitten voor de instructie.  

Kleine pauze (10.00-10.15 uur): Bij mooi weer mogen de leerlingen van de middenbouwgroepen en bovenbouwgroep onder toezicht op het grasveld gaan spelen. Bij slecht weer spelen alle groepen op het schoolplein. De leerkrachten gaan mee naar buiten en houden toezicht. De pauze duurt 15 minuten. Na deze pauze worden de lessen vervolgd.  

11.45 uur: Einde van de ochtend. Alle leerlingen lunchen met de eigen leerkracht in de klas. De leerlingen nemen zelf hun lunch mee van thuis. Na de lunch, waar een half uur de tijd voor is, wordt er nog een kwartier buitengespeeld. Na deze pauze worden de lessen om 12.30 uur vervolgd.  

14.00 uur: De leerlingen gaan om 14.00 uur naar huis. De leerlingen verlaten de school vanuit de zijdeur van het eigen klaslokaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven