Kanjerschool De Wilgenhoek

Steurstraat 3 4273 EN Hank

  • In groep 3 zijn alle letters geleerd!
  • Sponsorloop voor het vernieuwen van het schoolplein.
  • Thema brandweer bij de kleuters.
  • Als de gymles niet door mag gaan, zoeken we een andere gezonde oplossing om te bewegen!
  • Elke leerling heeft een eigen Chromebook van school.

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids. Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan ouders helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kinderen. Een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind vele jaren toe aan de zorg van de school.  

Daarnaast heeft de schoolgids als doel de kwaliteitszorg te bevorderen en de communicatie met ouders zo volledig mogelijk te onderhouden. In de schoolgids staat wat de werkwijze van de school voor het komende schooljaar is, hoe de school functioneert, wat de doelstellingen van de school zijn en hoe die worden gerealiseerd, wat de school doet aan kwaliteitszorg en welke resultaten worden behaald. Ouders moeten de school kunnen aanspreken op wat er in de schoolgids staat.  

Misschien is dit uw eerste kennismaking met de Kanjerschool De Wilgenhoek. In dat geval nodigen wij u uit contact met ons op te nemen, wanneer u meer informatie wenst. Wij maken graag een afspraak met u voor een uitgebreide rondleiding door de school-in-bedrijf. U ziet dan niet alleen het gebouw en de lokalen, maar ook de kinderen en leerkrachten aan het werk. Kortom, u krijgt een indruk van het prettige werkklimaat in onze school.   

Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen.  

Namens het team van Kanjerschool De Wilgenhoek, Nadia Verhoeff  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd leren
  • Continurooster
  • Kanjertraining
  • Elk kind wordt gezien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven