Rooms Katholieke Basisschool De Biezenhof

Rode Schouw 85 4661 VE Halsteren

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Biezenhof

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Op veel onderdelen scoort De Biezenhof ruim boven het landelijk gemiddelde. De ouders zijn erg tevreden over het onderwijs zoals dat op De Biezenhof wordt geboden. Zo hebben leerkrachten voldoende tijd om leerlingen te begeleiden, zijn de ICT-voorzieningen dik in orde en worden leerlingen goed begeleid. De leerlingen zijn dit met hun ouders eens. Ook zij zijn erg tevreden over de ICT-voorzieningen, zij geven aan dat zij goede feedback krijgen op hun rapport en vinden dat de leerkrachten goed uit kunnen leggen.
Tevredenheid
7,9

Bron

Terug naar boven