Christelijke Basisschool De Springplank

Burg Elkhuizenlaan 55 4661 CJ Halsteren

  • Regelmatig zijn er uitvoeringen waarin kinderen zich presenteren.
  • Gezamenlijk vieren we en iedereen hoort erbij.
  • Drie keer per week eten de kinderen fruit op school.
  • De betrokkenheid van de kinderen valt af te lezen van de gezichten.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Springplank

Het team

Toelichting van de school

De Springplank is een school met weinig gewichtenleerlingen. Dat houdt in dat onze school minder bekostiging ontvangt dan een school met veel gewichtenleerlingen. Hierdoor is het gemiddelde aantal leerlingen per fulltime leerkracht hoger dan het landelijk gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht schakelen we het bureau Leswerk in. Hierbij is de school aangesloten. Indien geen vervanger beschikbaar is roepen we parttime leerkrachten op. Een mogelijkheid is ook om een groep op te delen of een leerkracht met niet-lesgevende taken voor de groep te zetten. Deze mogelijkheden zijn beperkt. Voor dezelfde dag nemen we nooit het besluit om kinderen naar huis te sturen. We streven ernaar om het naar huis sturen zo weinig mogelijk in te zetten. Helaas zal dat niet altijd lukken. Ouders worden tijdig geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor bewegingsonderwijs hebben we ondersteuning vanuit een HBO opgeleide docent van de Fitfabriek. Dit is een vakspecialist. Haar rol is de leerkracht ondersteunen en de kwaliteit van bewegingsonderwijs een boost geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven