Christelijke Basisschool De Springplank

Burg Elkhuizenlaan 55 4661 CJ Halsteren

  • Regelmatig zijn er uitvoeringen waarin kinderen zich presenteren.
  • Gezamenlijk vieren we en iedereen hoort erbij.
  • Drie keer per week eten de kinderen fruit op school.
  • De betrokkenheid van de kinderen valt af te lezen van de gezichten.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom bij het schoolvenster van PC Basisschool De Springplank te Halsteren. In dit schoolvenster geven wij u algemene informatie over onze school. Mocht u een indruk willen krijgen van onze school en wilt u aanvullende informatie, gaat u dan naar onze website toe via www.springplankbs.nl U kunt natuurlijk ook mailen met despringplank@lpsnet.nl of bellen met 0164 682786 voor vragen en/of opmerkingen. Namens het team wensen wij u veel leesplezier toe met het lezen van het venster. De directie, Jack Nuijten (directeur) en Laura van Aelst (plv-directeur).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit vertrouwen
  • Verantwoordelijk
  • Betrokken
  • Creatief
  • Bloei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven