RK Basisschool St Maarten

Vijverstraat 17 4661 JW Halsteren

  • De school, gelegen in het centrum van het prachtige Halsteren.
  • De school heeft een groot schoolplein met o.a. panna-goals, een groot klimrek en een tafeltennistafel, zodat kinderen lekker kunnen spelen.
  • Samenwerkend leren en ICT geletterdheid zijn onderdelen uit de 21ste vaardigheden waar wij druk mee bezig zijn in de schoolontwikkeling.
  • Lachende gezichten, ontdekkend leren, dat is wat we graag zien bij de kleuters!
  • gepassioneerde leerkrachten, met oog voor het kind.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom bij het schoolvenster van basisschool Sint Maarten te Halsteren. In dit schoolvenster geven wij u algemene informatie over onze school. Mocht u een indruk willen krijgen van onze school en wilt u aanvullende informatie, gaat u dan naar onze website toe via www.stmaartenschool.nl

U kunt natuurlijk ook mailen met stmaarten@lpsnet.nl of bellen met 0164 630373 voor vragen en/of opmerkingen.

Het schoolvenster is nog niet helemaal compleet. In de loop van het jaar zal deze verder worden ingevuld.

Namens het team wensen wij u veel leesplezier toe met het lezen van het venster.

De directie,

Jack Nuijten (directeur) en Mike van Gaans (locatieleider)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taakgericht
  • Kwaliteitszorg
  • Betrokkenheid
  • Ambitieus
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sint Maartenschool kent een redelijk stabiel leerlingenaantal. De prognose tot 2020 laat een gemiddeld leerlingenaantal van 125 leerlingen zien. De lichtelijke daling in het leerlingenaantal valt te verklaren door de leerlingenkrimp in de regio West Brabant.

Door het hebben van een inpandige peuterspeelzaal, blijft de aanwas van nieuwe leerlingen voor de komende jaren stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Sint Maartenschool kent een inpandige peuteropvang maar heeft geen voorschoolse opvang.

 

De naschoolse opvang wordt verzorgd door Mamaloe kinderopvang, Zo Kinderopvang en Newkids. De kinderen worden op de Sint Maartenschool opgehaald en naar de locaties van de kinderopvang gebracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven