Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Rondsel 144 4661 TS Halsteren

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij verantwoorden ons onderwijs op basis van de IEP afname van februari. Deze nemen we vanaf groep 3 in alle groepen af. In groep 1-2 werken we met KIJK. Op basis hiervan evalueren wij ons onderwijs en stellen we nieuwe plannen en doelen op. Hierdoor werken we bewust aan opbrengstgerichtheid en proberen we het beste uit ieder kind te halen. Voor ons zijn toetsen een meetpunt op basis waarvan we cyclisch kijken naar de verdere invulling van ons onderwijs.

Bij het opstellen van het schooladvies aan het eind van groep 8 worden deze toetsen meegenomen. Tevens wordt gekeken naar het beeld van de leerling in de klas, motivatie, concentratie, executieve functies en betrokkenheid.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school willen we het beste uit ieder kind halen. We stellen halfjaarlijkse doelen en zorgen hierbij voor een passend aanbod, zodat ieder kind verder kan groeien in zijn/haar ontwikkeling.  Uiteraard evalueren we tussentijds en vervolgens stellen we onze plannen bij. Evaluatie momenten vinden plaats na een observatie moment en/of toetsen.

Op De Toermalijn werken met volgens "Het leren zichtbaar maken". De leerlingen worden meegenomen in hun eigen leerproces en evalueren hun eigen doelen. Zo creëren we bewust zijn bij de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in 2015 voor het laatst een inspectiebezoek gehad. Hier kwam de school dermate goed uit, dat we trots zijn op deze rapportage.

Terug naar boven