Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Rondsel 144 4661 TS Halsteren

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Toermalijn bestaat uit 26 teamleden waarvan 4 mannelijke collega's en 22 vrouwelijke collega's. Er zijn een aantal collega's die parttime werken, 4 dagen of fulltime werken. Het team van De Toermalijn is een zeer gemotiveerd en gedreven team wat het beste uit uw kind naar boven wil halen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de Lowys Porquinstichting hebben we gezamenlijk hetzelfde vervangingsbeleid. We hebben een pool van medewerkers die beschikbaar zijn wanneer er vervanging nodig is. Veelal zijn dit dezelfde gezichten. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen worden verdeeld over de groepen 1/2. De indeling voor in groep 3 vindt plaats op basis van sociaal-emotionele kenmerken en onderwijsbehoefte. Ouders kunnen hierin hun voorkeur aangeven, echter bepaalt de directie, IB-ers en het team de indeling.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt er gewerkt rondom thema's. In elk thema worden de volgende "vakken" aangeboden d.m.v. doelen die dan centraal staan. 

 • Taal/ Lezen
 • Rekenen
 • Motoriek
 • Spelontwikkeling
 • Sociale emotionele ontwikkeling

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft ervoor gekozen de zorg zo breed mogelijk weg te zetten. We willen niet specifiek insteken op één expertise, maar vanuit de mogelijkheden kijken wat we kunnen bieden. Hierin zijn we altijd reëel en open naar ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Door de intensieve samenwerking met de partners in het gebouw, vinden wij dit als school voldoende meerwaarde op dit gebied. Voor alle partners is ouderbetrokkenheid belangrijk.

Terug naar boven