Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Rondsel 144 4661 TS Halsteren

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Toermalijn te Halsteren. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Onderzoekende houding
  • Opbrengstgericht werken
  • Creatieve houding stimuleren
  • Kritische houding stimuleren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool De Toermalijn is gevestigd in Brede School de Schans. In dit gebouw zijn peuterspeelzaal De Toermalijn, Zo Kinderopvang & BSO en de basisschool aanwezig. Door een intensieve samenwerking is de overgang naar de basisschool voor kinderen heel eenvoudig te maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste op school. Vanuit die veiligheid is het volgens ons pas mogelijk om onderwijs te bieden aan kinderen. Deze veiligheid maken we met zijn allen. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn hier samen verantwoordelijk voor. We zorgen dan ook voor korte lijnen en verwachten van ouders dat ze ook signalen aan ons afgeven wanneer zij thuis ander (positief of negatief) gedrag waarnemen. 

Vanuit bovenstaande visie handelen wij iedere minuut op school. Het is niet belangrijk dat we een methode hebben (die we overigens wel hebben als middel), maar het is belangrijk dat de leerkracht continu adequaat reageert naar kinderen. Vanuit interesse naar elkaar gaan we met elkaar om. Dat is terug te zien in onze schoolregels. 

Terug naar boven