De Vossestaart

Dorpsstraat 40 6964 AB Hall

  • Schoolfoto van De Vossestaart
  • Schoolfoto van De Vossestaart
  • Schoolfoto van De Vossestaart

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders hebben ons onderwijsconcept (in het algemeen) "omarmt". Wel blijven zij kritisch meedenken mbt de opbrengsten en de resultaten binnen dit onderwijsconcept, en het creëren van mogelijkheden (hulp en- of hulpmiddelen) van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
Tevredenheid
7,8

Terug naar boven