De Vossestaart

Dorpsstraat 40 6964 AB Hall

  • Schoolfoto van De Vossestaart
  • Schoolfoto van De Vossestaart
  • Schoolfoto van De Vossestaart

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hanteren een protocol voorkoming lesuitval. (Archipel)

1. vervanging aanvragen bij de pool

2. geen vervanging->dan eigen leerkrachten en-of directeur inzetten door groepen over te nemen of te clusteren

3. in uiterste geval->leerlingen naar huis sturen (rouleren van groepen)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van een externe vakleerkracht muziek; hierdoor kunnen we met Kerst en in het voorjaar de leerlingen extra muziek aanbod bieden en kunnen we activiteiten koppelen aan Noaberschap (kerstviering gemeenschap en bv Muzemarkt/rommelmarkt.)

Daarnaast hebben we op Archipel- en gemeentelijk niveau aanbod mbt culturele activiteiten

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Keuze activiteiten; planbord, gerichte lessen op taal-lezen-rekenen (werklessen)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder kunstzinnige en creatieve vorming valt ook; muziek, bewegend leren, Noaberschap (pijlers binnen onze visie)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan peuters vanaf 2 jaar in de PSG, vanaf 4-12 jaar in de basisschoolleeftijd. Tevens BSO na schooltijd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven