De Leerlingst

Ringoven 5 6081 GR Haelen

  • Kinderen maken kennis met de ontwikkeling van zaadje tot vrucht. Dank aan de vrijwilligers!
  • Op onze school bewegen kinderen elke dag. Gymlessen, maar ook natuurlijk bewegen!
  • In wie schuilt er een kunstenaar. Door breed aanbod te verzorgen, worden de kinderen uitgedaagd voor hun talenten.
  • Kinderen leren op de juiste manier omgaan met ict-middelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolvenster site van basisschool De Leerlingst. De Leerlingst is een school die in verandering is. We werken aan onze missie/visie en zijn druk bezig om het onderwijs zo in te richten dat het nog meer past bij "het kind van nu". Ouders zien we als partners van de school. Een kind ontwikkelt zich het beste als we het samen doen. Samen zorgen we ervoor dat uw kind krijgt wat hij/zij nodig heeft. We proberen op deze site zo volledig mogelijk te zijn, maar beseffen ons goed dat dat nooit helemaal zal lukken. Heeft u (specifieke) vragen neem dan gerust contact op met de school of maak een afspraak. 

Met vriendelijke groet,

Leon Boom (directeur)

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Plezier
  • Ondernemen
  • Verbinden
  • Inspireren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken met een dalend leerlingenaantal. Belangrijkste oorzaak is de krimp als gevolg van de terugloop van het aantal geboorten en de ontgroening in de gemeente Leudal. Deze afname in aantal leerlingen heeft gevolgen voor de formatie, de exploitatie en de huisvesting. De terugloop van het aantal leerlingen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. We investeren bewust in onderwijsontwikkeling. We streven ernaar de terugloop in aantal leerlingen en formatie te kunnen opvangen door natuurlijk verloop en door mobiliteit binnen SPOLT. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Leerlingst werkt samen met Hoera toe naar een (Integraal) Kind Centrum. Dat wil zeggen dat we werken vanuit 1 pedagogische visie. We doen alles om de doorgaande lijn van de kinderen zoveel als mogelijk te waarborgen.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven