Samenwerkingsschool De Pelikaan

Grote Haven 2 D 2851 BM Haastrecht

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Pelikaan

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u informatie over Samenwerkingsschool De Pelikaan in Haastrecht. De Pelikaan is een nieuwe school in Haastrecht. Per 1 augustus 2021 ontstaan door een fusie tussen de openbare basisschool Vlisterstroom en de katholieke basisschool St. Catharina.

Naast praktische informatie over de school wordt ook beschreven hoe het onderwijs wordt georganiseerd en en welke keuzes daarbij worden gemaakt. U krijgt informatie over diverse kengetallen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Omdat De Pelikaan een fusieschool is, kan het zijn dat de kengetallen die u leest niet volledig van toepassing zijn op de nieuwe school, maar betrekking hebben op de St. Catharinaschool, aangezien het administratienummer van deze school in stand is gehouden. 

Met alle plezier geven wij u de informatie waarnaar u op zoekt bent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bovenstaande gegevens zijn momenteel niet juist. De Pelikaan is een samenwerkingsschool en ontstaan door een fusie tussen Vlisterstroom en St. Catharina.

De school is officieel gestart op 1 augustus 2021 en had op dat moment omstreeks 212 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

Het ruime, natuurlijke en kindvriendelijke karakter van de omgeving Haastrecht, maakt dat jonge gezinnen hier graag komen. Wij zien dat terug in het aantal leerlingen. Enerzijds zien we een dalende trend in het geboortecijfer, anderzijds weten ouders/verzorgers onze school goed te vinden. Kinderen op onze school wonen voornamelijk in Haastrecht. Toch mogen we regelmatig ook kinderen vanuit Gouda (Goverwelle) verwelkomen.

Al met al een kindvriendelijke omgeving waar je ruimte en veiligheid vindt. De verwachting is dan ook dat ons leerlingaantal met de fusie licht zal gaan groeien. Binnen het huidige gebouw zien we daar genoeg mogelijkheden toe.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2020/2021 hanteren we een vorm van het continurooster. De kinderen blijven vier dagen in de week tussen-de-middag op school. De woensdagmiddag is vrij. Rond lunchtijd wordt de tijd zoveel als mogelijk 'met beweging' ingevuld. Wij maken daarbij gebruik van de hulp en ervaring van kinderopvang de YellowBellies.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.


Terug naar boven