Basisschool St Catharina

Grote Haven 2 D 2851 BM Haastrecht

Schoolfoto van Basisschool St Catharina

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school vindt het belangrijk dat kinderen samenwerken daar waar nodig en zinvol; in de klas , maar ook buiten de klas. Het schoolgebouw met zijn flexibele wanden biedt deze mogelijkheid. Met name de onderbouwgroepen 1 t/m 3 werken nauw samen door activiteiten op elkaar af te stemmen. Groot voordeel is dat leerlingen op een natuurlijke manier doorstromen van kleuterbouw naar groep 3.

De groepenverdeling:

Groep 1      juf Mirjam Hoogendoorn en juf Esmeralda de Raaf (tot 1 februari)
Groep 2      juf Anne Loes Oostendorp
Groep 3      juf Josefien Schoonderwoerd
Groep 4/5   juf Denice van den Heuvel en juf Monique Hoogendoorn
Groep 6/7   juf Linda van den IJssel en juf Monique Hoogendoorn
Groep 7/8   juf Lisanne de Mik en meester Paul Beerens (tot 1 februari)

juf Melissa Westerink heeft zwangerschapsverlof en wordt tot 1 februari 2021 vervangen door meester Paul en juf Esmeralda. 

intern begeleider en schoolopleider: juf Saskia Nobel
administratief medewerkster: Astrid de Graaf 
conciërge: Marjan Kats 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken die daarna gemaakt worden leggen we vast. Soms geeft een remedial teacher (RT’er) extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven