obs Vlisterstroom

Grote Haven 2 c 2851 BM Haastrecht

  • Op de Vlisterstroom komen kinderen tot bloei.
  • Schoolfoto van obs Vlisterstroom
  • Onderwijs op maat voor iedereen.
  • Op de Vlisterstroom voelt ieder kind zich veilig.
  • Schoolfoto van obs Vlisterstroom

Het team

Toelichting van de school

De leerkracht is een cruciale factor voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. De Vlisterstroom vindt het daarom belangrijk dat er altijd voor alle kinderen in hun lokaal een gekwalificeerde leerkracht beschikbaar is. Onze leerkrachten zijn allemaal in het bezit van een certificaat voor het Daltononderwijs en werken jaarlijks aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven