obs Vlisterstroom

Grote Haven 2 c 2851 BM Haastrecht

  • Op de Vlisterstroom komen kinderen tot bloei.
  • Schoolfoto van obs Vlisterstroom
  • Onderwijs op maat voor iedereen.
  • Op de Vlisterstroom voelt ieder kind zich veilig.
  • Schoolfoto van obs Vlisterstroom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van de Vlisterstroom. Deze website is in eerste instantie bedoeld voor ouders die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. De Vlisterstroom wil graag die geschikte school zijn. Deze site geeft u inzicht in de resultaten van de Vlisterstroom. Daarnaast nodigen we u van harte uit om onze schoolgids te bekijken. Deze kunt u downloaden van onze site. Hierin kunt u alles lezen over ons Daltononderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Uw kind en u zijn van harte welkom op de Vlisterstroom. In een persoonlijk gesprek vertellen we u meer over onze school en geven wij u een rondleiding door de school.

De Vlisterstroom heeft als missie: ‘Een wereld om samen te leren’. De Vlisterstroom is een openbare Daltonschool waar de kinderen vanuit de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten. Het is dus de wereld in het klein. Op de Vlisterstroom leren de kinderen hun eigen wereld en die van een ander te ontdekken. Dat doen ze niet alleen, maar samen met andere kinderen, leerkrachten, ouders en een ieder van buiten de school die bijdraagtaan de brede ontwikkeling van de kinderen. De Vlisterstroom is ook een plek waar de kinderen kennis vergaren en deze toepassen in hun verdere ontwikkeling als mens.

Mariska Peltenburg en Anita van Dijk, schoolleiders Vlisterstroom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlisterstroom staat midden in de kern Haastrecht. In Haastrecht is er sprake van een dalende trend in het geboortecijfer. Hierdoor is er bij alle scholen in Haastrecht sprake van een afname in het leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven