St. Franciscusschool

Liedeweg 79 2065 AL Haarlemmerliede

Het rode dak aan de Liede is van de school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van onze school geven de school een mooi eindcijfer. Daar zijn we trots op.
Belangrijk nu is ervoor te zorgen dat we dit cijfer waard blijven.
In het schooljaar2022 -2023 is de vragenlijst door leerlingen ingevuld. Helaas is de betrouwbaarheid van de responsaantallen net niet gehaald. Toch kunnen wij hieruit ophalen dat onze leerlingen zich over het algemeen fijn voelen op onze school. We zetten ook komend jaar extra in op een veilig pedagogisch klimaat op school.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders hebben ons goede feedback gegeven. We zien dat er onderdelen zijn die beter of anders moeten dan zoals het tot nu toe ging.
Communicatie is er één van.
Dat hebben we meteen afgelopen schooljaar opgepakt. We merken dat ouders daar blij mee zijn.

We hopen en verwachten bij een nieuwe peiling in dit schooljaar andere en betere uitkomsten dan de huidige te zien.

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven