IKC Schalkwijk

vestiging Dumont 2035 CZ Haarlem

  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk
  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk
  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk
  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk

In het kort

Toelichting van de school

IKC Schalkwijk is één van de drie locaties van IKC Zuid-Kennemerland. Samen met onze collega's van locatie Focus en locatie Schoterbos kijken wij welke plek het best passend is voor uw kind.

Het IKC Schalkwijk heeft twee vestigingen: de Dumont en de Satelliet.

Op onze locatie in Schalkwijk zijn drie onderwijstypes: SBO, SBO+ en onderwijszorg. In het SBO+ wordt intensievere ondersteuning geboden dan in het SBO, met name op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de onderwijszorggroepen wordt onderwijs en zorg geïntegreerd aan de leerlingen geboden. 

Ons team bestaat onder meer uit leerkrachten, jeugdzorgmedewerkers, leerkrachtondersteuners, gedragswetenschappers, psychologen, intern begeleiders en directie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen sterker
  • Passend aanbod voor elk kind
  • Ondernemend en doelgericht
  • Goede samenwerking met ouders
  • Een stevig wij-gevoel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op IKC Schalkwijk zitten ruim 180 leerlingen, een deel op vestiging Dumont en een deel op vestiging de Satelliet. Hierdoor kennen medewerkers en leerlingen elkaar allemaal, dit bevordert de onderlinge betrokkenheid.

In een groep zitten ongeveer 10 tot 16 leerlingen. Er wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen die dit nodig hebben, op zowel didactisch als sociaal-emotioneel vlak.

In de sommige groepen werken een leerkracht en een ondersteuner samen om voldoende tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. In andere groepen wordt ook ondersteuning op maat gegeven, maar dat kan groepsdoorbroken zijn en/of in kleine groepjes. 

Er wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen die dit nodig hebben, op zowel didactisch als sociaal-emotioneel vlak.

Het kan voorkomen dat een leerling, om wat voor reden dan ook, onvoldoende profiteert van het gespecialiseerde aanbod en meer ondersteuning nodig heeft op sociaal emotioneel vlak. Wanneer dit wordt gesignaleerd, hebben wij de mogelijkheid om de leerling tijdelijk te laten profiteren van de onderwijszorggroep. Op de onderwijszorggroep wordt onderwijs in combinatie met jeugdhulp geboden. Na de behandeling op de OZG is het streven om uit te stromen naar (gespecialiseerd) basisonderwijs. 

Ons IKC heeft een nauwe samenwerking met o.a. de andere IKC's, scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en regulier onderwijs. Wanneer ons aanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes van de leerling, zullen wij samen met ouders een passende plek vinden voor het kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
137

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lunchpauze is 30 minuten. De pauze is niet op hetzelfde tijdstip voor alle groepen. Zodat we op verschillende momenten kunnen buitenspelen en er zo voldoende ruimte en rust blijft op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven