Openbare Basisschool De Cirkel

Atjehstraat 35 A 2022 BL Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Cirkel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Samen op zoek naar verbeteringen

We nemen de leerlingen serieus en daarom vullen de leerlingen van de bovenbouw ook een tevredenheidsonderzoek in. Samen met de leerlingenraad analyseren we de opbrengsten en maken we plannen voor een nog leukere school! 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap gaat verder dan ouderbetrokkenheid. Educatief partnerschap start met het sterk maken van je relatie met de ouders. Dat begint voor elke leerkracht in september met het investeren in een startgesprek met kind en ouder. Kennismaking is de basis voor de samenwerking, verwachtingen worden uitgesproken en afspraken gemaakt. 

In de loop van het jaar onderhouden we korte lijnen en proberen we op verschillende manieren ouders te betrekken bij de voortgang van de kinderen maar ook de koers en de keuzes die we op schoolniveau maken! Samen zijn we de Cirkel.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven