Openbare Basisschool De Cirkel

Atjehstraat 35 A 2022 BL Haarlem

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Basisschool De Cirkel is onderdeel van Stichting Spaarnesant.  De gegevens in dit Schoolvenster zijn afkomstig uit DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

De school streeft naar optimale leerresultaten en zet beweging in de lessen in om tot goede resultaten te komen voor ieder kind. De Cirkel is een 'school in beweging', positief meebewegend met kinderen om zo ver mogelijk te komen in hun onderwijsbehoefte.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegend
  • Veiligheid
  • Waarderend
  • Samenwerkend
  • Lerend en verbindend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2019 waren 323 kinderen op de Cirkel ingeschreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO Op Stoom is gevestigd in het schoolgebouw van de Cirkel. We hebben met hen een fijne samenwerking waardoor de overstap tussen school en opvang soepel verloopt. 

Kinderopvang Haarlem heeft vestigingen in de directe omgeving; zij verzorgen daarom voor ouders ook het halen en brengen van de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze coördinator Vreedzame school heeft een kerntaak ons anti-pestbeleid. Dit beleid is terug te vinden in ons Gedragsprotocol welke als bijlage is toegevoegd onder het kopje anti-pestprotocol. 

Ilona Wester is onze aandachtsfunctionaris die ook zicht houdt op het juist hanteren van de meldcode. 

Terug naar boven