Openbare Basisschool De Kring

Parklaan 108 2011 KZ Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een collega ziek is of verlof heeft, proberen we voor een vervanger te zorgen. De Haarlemse schoolbesturen hebben daarvoor een invalpool. Elke groep heeft een klassenmap waarin alle informatie voor invallers snel te vinden is. Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, bekijken we of er iemand binnen de school tijd vrij kan maken om de betreffende groep les te geven. Of we verdelen de groep volgens de vastgestelde afspraken over de andere groepen. Wij sluiten echter niet uit dat er situaties kunnen ontstaan waardoor een groep thuis moet blijven. In dat geval zullen we de desbetreffende ouders op tijd inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in jaargroepen. Er zijn 6 kleutergroepen en van gr. 3 t/m 8 zijn er altijd twee of drie groepen. De jaargroepen vormen samen een parallel. De parallelgroepen geven zelf vorm aan de organisatie van de jaargroep en de onderwijsinhoud. Naast het parallel is de school verdeeld in vier bouwen. Bouw 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Samen met de directie, IB en de bouwvertegenwoordigers wordt de doorgaande lijn in bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd in de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de bouwvertegenwoordigers, de directie en IB.

De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht. Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een directeur en een adjunct-directeur, zijn er 30 groepsleerkrachten, twee onderwijsassistenten, een leraarsondersteuner, een klassenassistent, twee intern begeleiders voor de begeleiding van passend onderwijs, drie vakleerkracht gymnastiek, een concie¨rge, twee administratief medewerkers en meerdere stagiaires van de PABO Inholland en het Nova college.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor alle groepen is er ondersteuning van een onderwijsassistent mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep of individuele leerlingen. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we eens per week een Kangoeroegroep, waarin leerlingen per leerjaar in een aparte groep uitdagend aanbod krijgen van een leerkracht, onder begeleiding van een gespecialiseerde collega. Zij krijgen ook aanvullend uitdagend aanbod in de groep en volgen een compacte leerlijn van het basisaanbod.

Niet-Nederlandstalige leerlingen in de groepen 1/2 krijgen extra NT2 aanbod in kleine groepjes onder begeleiding van een onderwijsassistent of ITK maatje. Verder heeft de school een ICT specialist, een cultuurspecialist, een rekenspecialist, een HB specialist, een wetenschap en techniek specialist, een specialist bewegingsonderwijs en MRT en twee intern begeleiders die het Passend Onderwijsaanbod in alle facetten coördineren en monitoren. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We borgen de inzet van de specialisten en laten de kennis breed uitzetten binnen het team.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met Op Stoom. De peuters van Op Stoom zijn te vinden in ' Het Kringhuisje', een huisje op het schoolplein tussen Kring 1 en Kring 2. 

Terug naar boven