Openbare Basisschool De Kring

Parklaan 108 2011 KZ Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kring

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool De Kring, onderdeel van Stichting Spaarnesant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verbinding
  • Ontwikkeling & Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op OBS De Kring gaan dagelijks rond de 500 leerlingen naar school. Naast de 6 kleutergroepen, zijn er van elke jaargroep 2 a 3 groepen. In totaal heeft de school in schooljaar 2019-2020 23 groepen en schooljaar 2020-2021 21 groepen in totaal, verdeeld over twee schoolgebouwen gescheiden door een schoolplein. We passen de instroom aan, aan de totale capaciteit van onze schoolgebouwen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
518
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven