Cruquiusschool

Cruquiusstraat 2 2012 GC Haarlem

  • Schoolfoto van Cruquiusschool
  • Schoolfoto van Cruquiusschool
  • Schoolfoto van Cruquiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Brede ontwikkeling

Wij geloven dat een school meer moet doen dan haar leerlingen alleen maar cognitieve kennis bijbrengen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast een rijke leeromgeving ook een rustige en veilige sfeer hangt in de school en bieden we een duidelijke structuur. We maken afspraken met de kinderen over hoe we met elkaar omgaan. De leeromgeving is uitdagend op cognitief, sociaal, creatief én fysiek gebied. Zo werken we samen aan het ontdekken van onze talenten. Vanuit een veilige basis, in een sfeer waar plezier en geluk steeds centraal staan. Onze blik is naar buiten gericht. We zijn onderdeel van een groter geheel: als kind hoor je bij een gezin, in een klas, bij de school. De school hoort bij een stad, een land, een werelddeel. Er is zoveel te ontdekken. We staan in contact met die wereld. Wij zijn wereldburgers.

Ons doel

Leerlingen van de Cruquiusschool stromen na groep 8 uit als krachtige burgers. Zij hebben zelfvertrouwen, zelfkennis en zijn daardoor “een compleet mens”.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De blik naar buiten
  • Wij zijn wereldburgers
  • Internationalisering
  • Burgerschap
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 heeft de school vijf groepen: twee gemengde kleutergroepen 1/2 en daarboven een groep 3, een groep 4 en een groep 5. De leerlingen op de Cruquiusschool zijn kinderen uit de wijk. De school ligt op een kruising van vier postcodegebieden. We hebben leerlingen uit de Koninginnenbuurt, de Leidse buurt, de Vijfhoek en het nieuwbouwdeel 'Remise'. Al onze leerlingen wonen op loop- of fietsafstand van de school.

De meeste leerlingen hebben een Nederlandse achtergrond. Er zijn ook leerlingen met een anderstalige achtergrond.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur. 's Ochtends gaat de deur om 08.15 open. De lunch is onder begeleiding van de medewerkers van Op Stoom. Daar maken de meeste kinderen gebruik van. De leerlingen mogen ook naar huis om een broodje te eten. De pauze duurt 45 minuten.

De voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang wordt inpandig verzorgd door Op Stoom. Voor de naschoolse opvang werken we ook samen met Sportfever en de Geel Witjes. Zij halen de kinderen op school op en brengen hen naar een externe locatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven