Focus

Houtmanpad 33 2014 AZ Haarlem

Schoolfoto van Focus

In het kort

Toelichting van de school

Focus is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal (basis)onderwijs. Zij krijgen bij ons de bagage en het zelfvertrouwen om een passende vervolgstap te maken, op weg naar een betekenisvolle toekomst

Bij ons op school ontdekken kinderen hun talenten. Wij helpen ze die talenten te laten groeien, in een positief en veilig leerklimaat met veel rust en structuur. Wij doen er alles aan om kinderen blij naar school te laten komen en ook weer met een lach naar huis te laten gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positiviteit
  • Groeien
  • Mogelijkheden
  • Kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Samen één IKC
Focus werkt in één gebouw samen met Kenter Jeugdhulp in integraal kindcentrum (IKC) Zuid-Kennemerland. 

Behandelgroepen
Kenter Jeugdhulp heeft behandelgroepen voor kinderen en biedt ook thuis pedagogische coaching. Vanaf 4 jaar is er de onderwijszorggroep voor kleuters. Kinderen die daaraan toe zijn, krijgen behandeling van jeugdhulpmedewerkers en onze leerkrachten verzorgen het onderwijs. Doel is stap voor stap schoolvaardig worden. 

Pedagogisch coach
De pedagogisch coach van Kenter Jeugdhulp begeleidt kinderen in al onze groepen die het lastig vinden om goed te functioneren in de klas. Verder biedt Kenter veel expertise op het gebied van (spel)therapieën en gedragstherapie, ook voor kinderen met autisme. 

Managementteam
De directeur van onze school en de teamleider van Kenter Jeugdhulp vormen samen het managementteam van het IKC. Onderwijs- en jeugdhulpmedewerkers worden steeds meer één team.

Binnen het IKC zijn meerdere samenwerkingspartners aanwezig. 
Ergotherapie, sensomotorische integratie, dyslexie behandelaars, logopedie, Zijn, Pedagogische coaching, spel therapie, CJG Coach, schoolarts en leerplicht. 

Terug naar boven