Prof. dr. Gunningschool SO

Rijksstraatweg 245 2024 DG Haarlem

  • Schoolfoto van Prof. dr. Gunningschool SO
  • Schoolfoto van Prof. dr. Gunningschool SO
  • Schoolfoto van Prof. dr. Gunningschool SO

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om de onrust die vervanging met zich mee kanbrengen zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij tien dagen per schooljaar collectiefcompensatie verlof. Alle teamleden en leerlingen zijn dan vrij. Het collectiefcompensatie verlof vervangt de individuele opname van de duurzame inzetbaarheidsuren.

Als een leerkracht afwezig is in verband metziekte of ander verlof wordt de groep indien mogelijk opgevangen door eenambulante leerkracht of een onderwijs assistent. Als dat niet mogelijk isworden de leerlingen opgevangen in een andere groep. Zij werken daar zelfstandigaan hun eigen lesprogramma. Als de kinderen verdeeld moetenworden zullen wij altijd een belrondje doen om te vragen of u uw kind een dagthuis kunt opvangen. Dit om overbelasting van de andere groepen zoveel mogelijkte voorkomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Terug naar boven