Vrije School Kennemerland

Weltevredenstraat 9 2022 VA Haarlem

Schoolfoto van Vrije School Kennemerland

In het kort

Toelichting van de school

Wie enthousiast en betrokken is, leert en presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor (jonge) kinderen. Op Vrije School Kennemerland ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je op de Vrije School Kennemerland net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je verdere leven plezier hebt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Denken, voelen en willen
  • Bewegend leren
  • Leren als creatief proces
  • Leren vanuit vertrouwen
  • Met hoofd, hart en handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2015-2016 is de Vrije School Kleverpark afgesplitst als aparte locatie. Vanaf dat moment staat het leerlingenaantal van Kleverpark niet meer in deze grafiek vermeld.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen nemen brood mee en lunchen op school onder toezicht van de leerkrachten.

Lestijden kleuters:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 - 13:00 uur
Woensdag van 08:30 - 12:30
Na de kerstvakantie op dinsdag van 08:30 - 15:00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven