Sint Bavoschool, locatie Revius

Reviusstraat 1 2026 SJ Haarlem

 • De bovenbouw van onze school bevindt zich boven kinderdagverblijf De Boeventuin
 • Schoolfoto van Sint Bavoschool, locatie Revius
 • Dit is het begin van ons groene schoolplein. Samen met alle kinderen hebben we ervoor gezorgd dat onze kinderen kunnen spelen in de natuur.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar niet meer dan twee leerkrachten per groep in te roosteren in de week. Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is, dan hanteren we de volgende afspraken:

 • Als het verlof van tevoren bekend is (bijvoorbeeld een leerkracht heeft één dag in de week seniorenverlof of ouderschapsverlof), dan plannen we dit verlof voor het hele schooljaar in en vragen we de duo leerkracht deze dagen extra te werken. 
 • In andere gevallen van verlof of ziekte proberen we een invaller voor de groep te vinden. We vragen eerst in ons eigen team wie er wil/kan invallen. Daarna bellen we het uitzendbureau. 
 • Soms lukt het niet om een invaller te vinden en dan zijn we genoodzaakt ouders te vragen hun kind een dag thuis te houden. Wanneer dit echt niet lukt, mag een kind naar school komen en zoeken we een plekje in een andere klas. We registreren welke groepen er zijn verdeeld of zijn thuisgebleven, zodat we in extreme gevallen de keuze kunnen maken om een andere groep te verdelen/naar huis te sturen dan de groep waarvan de leerkracht afwezig is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Open deuren

Op de Sint Bavoschool - Revius werken we bij de kleutergroepen met 'open deuren'. Alle kleuters mogen vier middagen in de week kiezen in welke kleuterklas ze gaan werken en spelen. De groepen hebben in de middag een aanbod dat past in het thema van de klas. Er is een taal/rekenklas, een natuurklas en een atelier.

De groepen 3 en 4 doen vanaf de herfstvakantie op één middag mee. Dat betekent dat er voor alle kinderen meer te kiezen is. Doordat kinderen kunnen kiezen, wordt de motivatie vergroot en worden de kinderen meer zelf de eigenaar van hetgeen ze leren. Daarnaast leren ze keuzes maken, omgaan met teleurstellingen (als een aanbod vol is), de weg vinden in de school. Ook leren ze andere kinderen kennen en andere juffen en meesters.

Thema’s per klas bij de open deuren groepen 1 t/m 4 zijn bijvoorbeeld: 

 • Taal/rekenklas 
 • Yoga                                                                                                                                                                               
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige vorming
 • Motoriek
 • Koken
 • Toneel
 • Leesontwikkeling en -motivatie

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven