Sint Bavoschool, locatie Revius

Reviusstraat 1 2026 SJ Haarlem

  • De bovenbouw van onze school bevindt zich boven kinderdagverblijf De Boeventuin
  • Schoolfoto van Sint Bavoschool, locatie Revius
  • Dit is het begin van ons groene schoolplein. Samen met alle kinderen hebben we ervoor gezorgd dat onze kinderen kunnen spelen in de natuur.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Scholenopdekaart.nl. Dit Schoolvenster biedt inzicht in de resultaten van de Sint Bavoschool, locatie Revius. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven we een korte toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Deze site is in ontwikkeling. Sommige onderdelen zijn nog niet volledig ingevuld. Voor meer informatie over onze school, zie ook: www.sintbavoschool.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Betrokkenheid
  • Competentie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven