Rooms katholiek Basisschool St Bavo

Eemstraat 15 2025 RD Haarlem

Schoolfoto van Rooms katholiek Basisschool St Bavo

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er sprake is van ziekte (ongepland verlof of calamiteit) dan wordt de zieke leerkracht in eerste instantie vervangen door een ambulante collega of door een onderwijsassistent.

Indien dat niet mogelijk is gaan wij over tot verdelen.

Een laatste middel is het naar huis sturen van een groep, maar dat beperken we tot het uiterste minimum en doen we pas als de afwezigheid langer duurt en er geen vervanging georganiseerd kan worden.

Bij gepland verlof zoeken we eerst intern en vervolgens extern naar een vervanger. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school word bezocht door 209 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 25% een gewicht: 6 x 0,3; 11 x 1,2 en 38 NOAT-leerlingen. Onze leerlingen komen uit de buurt waar de school gelegen is. De populatie is daarmee divers. De laatste jaren merken we een toename op van leerlingen waarvan Nederlands niet de eerste taal is. Het leerlingaantal daalt de laatste jaren licht. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor taalonderwijs, extra aandacht voor gedragsregulering, extra aandacht voor leerlingen die anders leren dan andere kinderen en extra aandacht voor burgerschap.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven