Dr A V Voorthuysenschool

Professor Eijkmanlaan 1 2035 XA Haarlem

  • In onze patio hebben we een boerderij, waarin we echte dieren verzorgen.
  • In dit lokaal trainen we de zelfredzaamheid van onze leerlingen.
  • Bij o.a. zwemmen, gym en fysiotherapie zetten we onze zintuigen op scherp.
  • Groepsstages in o.a. de horeca, schoonmaak en in de groenvoorziening. Op weg naar een toekomst na onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Van Voorthuijsenschool in Haarlem en Hoofddorp
Onze zeer moeilijk lerende leerlingen in het SO én VSO komen uit Haarlem en het omringende gebied: Zandvoort in het westen, Lisse in het Zuiden, Uithoorn in het zuidoosten en Uitgeest in het noorden. De lesplaats in Hoofddorp is voor alle SO-leerlingen uit Haarlemmermeer en omgeving.

Ons onderwijs
We richten ons onderwijs zo in, dat onze leerlingen optimaal en op hun eigen niveau kunnen functioneren in de maatschappij. Het versterken van zelfstandigheid en communicatie heeft een hoge prioriteit. We gaan uit van een leven lang leren en doen dit “optimaal, passend speciaal”.

Meer informatie?
Zie onze website www.voorthuijs.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • speciaal onderwijs (SO en VSO)
  • zeer moeilijk lerenden (ZML)
  • je bent speciaal
  • onderwijszorgarrangementen
  • denken in mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?