Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL Haarle (Gem. Hellendoorn)

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

Het team

Toelichting van de school

Wij werken projectmatig met vakleerkrachten muziek.
Een groot deel van onze leerkrachten heeft de aanvullende opleiding bewegingsonderwijs gevolgd.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van personeel is conform CAO Primair Onderwijs geregeld. Wanneer een leerkracht vervangen moet worden, zal dit in eerste instantie intern georganiseerd worden, zodat leerlingen een bekende vertrouwde leerkracht krijgen. Wanneer dit niet lukt, wordt gebruik gemaakt van de invalpool van het mobiliteittscentrum van het Onderwijs Bureau Twente.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven