Basisschool Klim-op

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek:

Eens in de twee jaar doen we onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. In 2017-2018 hebben we daarvoor gebruik gemaakt van de WMK. WMK staat voor: webbased kwaliteitsinstrument. De vragenlijst was ingevuld door 94% van de leerlingen. De gemiddelde score op de verschillende onderdelen was met 3,38 ruim voldoende.

Waar we trots op zijn:

 • Pedagogisch klimaat, kinderen vinden het fijn op school en voelen zich veilig
 • ?Kinderen gaan met plezier? naar school 
 • Pedagogisch didactisch handelen van leerkrachten
 • ?Jeelo?

Acties die voortkomen uit de peiling in 2017-2018:

 • Verheldering van de inspraak van leerlingen in de leerlingenraad?
 • Materialen voor tekenen en handvaardigheid? aanvullen
 • Bij kinderen nagaan hoe zij het zelf kiezen van werk zien
 • Meer aandacht voor tekenen, handvaardigheid en muziek?

Elk jaar worden de vragenlijsten van ZIEN! afgenomen om welbevinden en betrokkenheid van leerlingen in kaart te brengen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek 2019-2020

Begin 2020 is het tevredenheidsonderzoek van Vensters afgenomen. Waarschijnlijk vanwege de sluiting van de school tijdens de Coronacrisis waren er te weinig respondenten (60 van de 153) om te voldoen aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. We gaan de vragenlijst daarom dit schooljaar opnieuw afnemen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven