Basisschool Klim-op

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
  • Schoolfoto van Basisschool Klim-op

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool de Klim-op. 
In dit venster vindt u informatie over onze school en ons onderwijs. Meer informatie over onze school vindt u via onze website: www.de-klim-op.nlVoor de gezellige nieuwtjes verwijzen wij u naar onze Facebook-pagina. Wij nodigen u van harte uit om onze school te bezoeken. Bel of mail gerust om een afspraak te maken voor een kennismaking en een rondleiding. 

Op de Klim-op werken leerkrachten die gaan voor gewoon GOED onderwijs. Leerkrachten die uitgaan van de vraag wat elk kind nodig heeft om tot leren te komen en zich optimaal te ontwikkelen. Om ieder kind te laten stralen, spreken we talenten van kinderen aan en steken we in op eigenaarschap. De kind-oudergesprekken en de portfolio's zijn daarvan een mooi voorbeeld. 

Kenmerkend voor de Klim-op is de positieve, prettige sfeer en de aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We werken op school met de methode KiVa voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De Klim-op is een Jeelo-school, dat betekent dat we betekenisvolle projecten aanbieden op het gebied van o.a. wereldoriëntatie en creativiteit. Bent u nieuwsgierig geworden? Voel u welkom.

Marjon Adriaansen
Directeur Basisschool de Klim-op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Talentontwikkeling
  • Betekenisvol onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de verschuiving van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari, klopt het aantal leerlingen niet. Op 1 februari 2023, telde de Klim-op 275 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.15 is de deur open en kunnen de kinderen naar de klas. Daar worden zij begroet door de leerkracht en kunnen zij een werkje doen totdat om 8.30 de zoemer gaat ten teken dat de les begint. Van 10:15-10:30 uur is er speelkwartier voor groep 3 t/m 8. Groep 1-2 speelt op eigen geplande tijden buiten.

Op de Klim-op hanteren we op maandag, dinsdag en donderdag een continurooster. De kinderen eten voorafgaand aan het half uur pauze met de leerkracht in de eigen klas. Tijdens het eten staat de sociaal-emotionele en taalontwikkeling centraal. Samen eten, met elkaar praten en naar elkaar luisteren werken mee aan een positief groepsklimaat.               

Tijdens de pauze surveilleren leerkrachten ondersteund door vrijwillige krachten. Op deze wijze behouden we de structuur en rust van de dag en worden de kinderen door dezelfde mensen begeleid. Na een kwartier hebben de kinderen de keuze om buiten te blijven spelen of het tweede kwartier binnen de rust op te zoeken en daar een activiteit voor zichzelf te doen. 

Meer informatie kunt u vinden op www.de-klim-op.nl

De opvang tijdens vrije dagen en vakantie wordt georganiseerd door de Kindertuin.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Stichting Cadans Primair heeft een kaderdocument veiligheidsplan voor alle scholen.

21_veiligheidsplan_-_kaderdocument.pdf (divio-media.org)

29_klachtenregeling_cadans_primair_-_versie_december_2022.pdf (divio-media.org)

Dit document is ook via onze eigen website te vinden.

Terug naar boven