Openbare Basisschool De Hasselbraam

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Openbare Basisschool de Hasselbraam in Haaren.

Zoals de Hasselbraam in het verhaal van Pluk van de Petteflet zorgde voor spelende gemeente-ambtenaren, zo zorgen wij op school dat onze leerlingen op een spelende manier geïnspireerd worden tot leren met hoofd, hart en handen. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids en op de website: www.dehasselbraam.nl. Ook via onze Facebookpagina laten we regelmatig zien hoe we kinderen inspireren tot leren.  

Wij nodigen u van harte uit om een keer kennis te maken met onze school. Wij zijn gehuisvest in de Sprankel, een prachtig gebouw waarin wij met ruime lokalen en frisse kleuren een warme sfeer voor de kinderen realiseren. De Hasselbraam laat kinderen groeien door in het lesprogramma veel aandacht te besteden aan zelfstandigheid, zelfsturing (leren-leren), het maken van de juiste keuzes in het Fides-programma en een uitgewerkte leerlijn voor presenteren. Wij maken gebruik van wetenschappelijke inzichten om ons onderwijs vorm te geven en stellen hoge ambities voor de resultaten in ons onderwijs (hoofd). Kinderen kunnen hun talenten ontdekken en versterken in de Hasselbraam-Academie (hart) en doen ervaringen op door in contact te komen met praktische zaken uit de wereld om ons heen (handen).  

Wij ontmoeten u graag om meer over onze school te vertellen.

Karin de Lange,

directeur

OBS de Hasselbraam Haaren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • welbevinden
  • autonomie
  • talentontwikkeling
  • breinleren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven