Basisschool Sint Bonifacius

Beckummerweg 9 7482 SR Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius

In het kort

Toelichting van de school

De St. Bonifaciusschool is gehuisvest in een schitterend, kindvriendelijk gebouw, gelegen in het landelijke, groene buitengebied van Haaksbergen.

Gemeenschapshuis, kerk en sportaccommodatie vormen de directe omgeving en de school maakt daar veelvuldig en ook graag gebruik van.   Verbondenheid met de gemeenschap Deze blijkt uit de vele contacten met ouders en hun grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de school. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Bonifacius blijft qua leerlingenaantallen stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven