Basisschool Sint Bonifacius

Beckummerweg 9 7482 SR Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifacius

In het kort

Toelichting van de school

De St. Bonifaciusschool is gehuisvest in een schitterend, kindvriendelijk gebouw, gelegen in het landelijke, groene buitengebied van Haaksbergen.

Gemeenschapshuis, kerk en sportaccommodatie vormen de directe omgeving en de school maakt daar veelvuldig en ook graag gebruik van.   Verbondenheid met de gemeenschap.  Deze blijkt uit de vele contacten met ouders en hun grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de school. 

St. Bonifaciusschool
De school werd op 1 januari 1929 ingewijd en de naam werd, zoals toen gebruikelijk was, ontleend aan een Heilige, St. Bonifatius (ca. 674-754). St. Bonifatius was een missionaris in de vroege middeleeuwen en werd in 754 in de buurt van Dokkum vermoord. De naam wordt in de oude spelling met een C geschreven. Vandaar de naam St. BonifaCiusschool. In het logo van de school staan de letters H E B B. Deze staan voor de vier marken, waaruit St. Isidorushoeve is ontstaan: Holthuizen, Eppenzolder, Boekelo en Brammelo. De St. Bonifaciusschool is gehuisvest in een schitterend, kindvriendelijk gebouw, gelegen in het landelijke, groene buitengebied van Haaksbergen. Gemeenschapshuis, kerk en sportaccommodatie vormen de directe omgeving en de school maakt daar veelvuldig en ook graag gebruik van.   


Verbondenheid met de gemeenschap
Deze blijkt uit de vele contacten met ouders en hun grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de school. Door te werken met catecheseprojecten en vieringen te houden met Kerstmis en Pasen geeft de school blijk van haar verbondenheid met de kerk. Binnen het grotere geheel van alle scholen binnen Haaksbergen doet onze school ook mee aan gemeenschappelijke activiteiten zoals sportdagen, sporttoernooien, bezoeken aan het Grintenbosch en culturele voorstellingen. Daarnaast zijn we van de partij bij de zomerfeesten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven