IKC De Kameleon

Bartokstraat 56 7482 TW Haaksbergen

Schoolfoto van IKC De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC De Kameleon bestaat uit:

  • 3 pedagogisch medewerkers peuteropvang en VSO/BSO
  • 1 onderwijsassistent
  • 14 leerkrachten
  • 1 vakleerkracht gym
  • 1 intern begeleider
  • 1 conciërge
  • 1 administratief medewerkster
  • 1 praktijkopleider
  • stagiaires gedurende het gehele schooljaar
  • 1 directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet aanwezig kan zijn, probeert de school dit op een zo prettig mogelijke wijze op te lossen. De vervanging wordt geregeld door het OBT mobiliteitscentrum in Borne, waarbij onze stichting is aangesloten. Helaas is het vinden van een geschikte oplossing niet altijd gemakkelijk. Indien er geen oplossing gevonden wordt, geldt het protocol "Naar huis sturen van leerlingen". Dit protocol is in deze schoolgids opgenomen als bijlage.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven