IKC De Kameleon

Bartokstraat 56 7482 TW Haaksbergen

Schoolfoto van IKC De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is groeiende. We zien dat het aantal aanmeldingen van vierjarigen toeneemt. Het nieuwe gebouw en onze visie op onderwijs heeft een positieve aantrekkingskracht. De kinderen van IKC De Kameleon komen met name uit de wijken de Pas en De Veldmaat/De Els. Een klein percentage van de leerlingen komen uit andere wijken in Haaksbergen of van buiten Haaksbergen. Om niet uit ons jasje te groeien, hanteren we bij teveel aanmeldingen de volgende criteria:

- broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelden

- peuters die al naar onze peuteropvang gaan hebben voorrang bij aanmelden

- de overige aanmeldingen worden verwerkt op basis van datum van aanmelden

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Flexibele inloop

De school hanteert een flexibele inloop van 8.15 tot 8.30 uur. Kinderen kunnen vanaf 8.15 uur naar binnen, om 8.30 uur starten de lessen.

Pleinwacht

Voor schooltijd, tijdens de ochtend- en middagpauze is er pleinwacht. Alle medewerkers van onze school zijn hierbij betrokken en lopen pleinwacht volgens een vast rooster. Voor de middagpauze maken wij ook gebruik van vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Continurooster

De school werkt sinds schooljaar 2016-2017 met het continurooster. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school, m.u.v. de woensdag. Dit rooster is door ouders en team gekozen omdat dit model 4 dagen continuïteit biedt voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen en het komt tegemoet aan de wens van ouders voor één vrije middag per week.

De kinderen eten hun meegebrachte lunch op in de groep. Ieder kind neemt van huis een theedoek mee, die ze als onderlegger gebruiken. We vragen u om een gezonde lunch mee te geven. Op een gezellige manier samen eten vinden we belangrijk. Samen beginnen, aan tafel blijven zitten en netjes eten maken daar onderdeel van uit. Daarnaast wordt er iets educatiefs aangeboden, omdat het ook onderwijstijd is.

Eten en drinken tijdens de ochtendpauze

De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen 's morgens iets te eten en drinken meenemen als tussendoortje. Drinken graag in een goed sluitende beker met naam erop. Liever niet in een pakje vanwege de grote hoeveelheid afval. Frisdranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan. Tevens iets te eten, bv. fruit of een liga.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven