Basisschool Pius X

W.H. Jordaansingel 20 7481 GP Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Aan de rand van Haaksbergen is dit ons uitzicht
  • Speelplaats met veel groen en leuke speeltoestellen.
  • Elke morgen beginnen in de kring.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek

Op woensdag 15 januari 2020 is de inspecteur, mevr. M. Jacobs, bij ons op school geweest voor een themaonderzoek naar het didactisch handelen.Tijdens dit bezoek is er eerst een gesprek met de directie geweest. Hierbij kwamen met name de visie van de school en de ambities die we nastreven t.a.v. didactisch handelen aan de orde. Vervolgens heeft ze verschillende groepen bezocht en specifiek gekeken naar de taakgerichte werksfeer, de actieve betrokkenheid van de kinderen en de feedback die de leerkrachten gaven. Ook is gekeken naar de afstemming in de instructie en na de klassenbezoeken heeft zij de kinderen aan de slag gezien tijdens het techniekuurtje. Tot slot was er een nagesprek met directie en team. Het was een fijne dag en we zijn trots op wat we hebben kunnen laten zien.

Dit onderzoek was geen beoordelend bezoek. De informatie verkregen vanuit dit bezoek wordt gebruikt als bron voor de “Staat van het Onderwijs” dat jaarlijks in april verschijnt. We ontvangen dus ook geen verslag of rapport van de inspectie, maar op de site van de inspectie is terug te zien dat onze school is bezocht.

Terug naar boven