Basisschool Pius X

W.H. Jordaansingel 20 7481 GP Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Aan de rand van Haaksbergen is dit ons uitzicht
  • Speelplaats met veel groen en leuke speeltoestellen.
  • Elke morgen beginnen in de kring.

In het kort

Toelichting van de school

De schoolgids is een document waarin wij verantwoording afleggen over onze manier van werken op de Pius X. Het is een uitgebreide gids met veel belangrijke zaken over onze school zoals: onze onderwijsvisie, de organisatie van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, het personeel, de ouders, de ontwikkeling van ons onderwijs, de resultaten van het onderwijs, de regeling van de school- en vakantietijden, belangrijke namen en adressen en de jaaragenda.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en plezierig
  • Vertrouwen: jezelf en de ander
  • Inspirerend en uitdagend
  • Structuur en duidelijkheid
  • Rustig en sfeervol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven