Montessorischool Haaksbergen

Weertseriet 19 7481 BC Haaksbergen

  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval

De directie en het bestuur hebben afspraken gemaakt om lesuitval zo min mogelijk voor te laten komen. Wij zijn aangesloten bij PON Primair (Personeelscluster Oost Nederland), PON regelt voor ons een vervanger bij ziekte. Als er onverhoopt geen invaller beschikbaar is, vragen we een duo-collega om in te vallen of worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Duurt de afwezigheid langer dan twee dagen en is er nog steeds geen vervang, dan zal een groep naar huis worden gestuurd. Voordat we een groep naar huis sturen, stellen we ouders zo snel mogelijk op de hoogte. Het bestuur wordt geïnformeerd en aansluitend brengen we ook de inspectie van het onderwijs op de hoogte.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend arrangement, kunnen voldoen. zodat per kind bekeken kan worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. In principe is een leerling met een TLV SBO/SO niet toelaatbaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven