Montessorischool Haaksbergen

Weertseriet 19 7481 BC Haaksbergen

  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Montessorischool Haaksbergen. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Bent u geïnteresseerd in montessorionderwijs? U bent van harte welkom bij ons op school. Ons onderwijsconcept laat zich niet makkelijk uitleggen in cijfers, wij laten het graag zien in praktijk. U kunt een afspraak maken door gebruik te maken van de contactgegevens op deze website. Of ga naar onze eigen website: www.montessorihb.nl

Met een hartelijke groet,

Barbara Keijzers, directeur-bestuurder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid van keuze
  • Samenwerken
  • 'Leer mij het zelf te doen'
  • Betekenisvol, toekomstgericht
  • Passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Haaksbergen is een kleine school met aandacht voor het individuele kind. De leerlingen op onze school komen uit Haaksbergen en omgeving. Door ons onderwijs, dat gegeven wordt in de visie van Maria Montessori, kiezen ouders bewust voor de school.
Weergave

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven