Montessorischool Haaksbergen

Weertseriet 19 7481 BC Haaksbergen

  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen
  • Schoolfoto van Montessorischool Haaksbergen

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool Haaksbergen. Een kleine, gezellige school, waar we kinderen uitdagen, motiveren en stimuleren. 'Leer mij het zelf te doen' is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs.

Bent u geïnteresseerd in of nieuwsgierig naar montessorionderwijs? Of naar ons uitdagende, groene schoolplein met boomhut? U bent van harte welkom bij ons op school, wij vertellen er dan meer over. Ons onderwijsconcept laat zich niet makkelijk uitleggen in cijfers, wij laten het daarom liever zien. U kunt een afspraak maken door gebruik te maken van de contactgegevens op deze website. Of ga naar onze eigen website: www.montessorihb.nl

Dit Schoolvenster biedt inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagen motiveren stimuleren
  • Samenwerken
  • 'Leer mij het zelf te doen'
  • Betekenisvol / toekomstgericht
  • Passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Haaksbergen is een kleine basisschool met aandacht voor ieder kind. De ruime lokalen, het grote plein, de bibliotheek in de hal, betrokken leerkrachten; we hebben ruimte en tijd voor uw kind. De leerlingen op onze school komen uit alle wijken van Haaksbergen en omgeving.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven